ELECTRONICSMIX

Service med Kunskap och Miljö i fokus

Flödesljus effekt.

Uppskattad tid för montering,lödning och test ca två timmar.   


DC/DC omvandlare.

Uppskattad tid för montering, lödning och test ca en timme. 

 

Elektronisk spel kit.

Uppskattad tid för montering, lödning och test ca en timme.

Enkel elektronisk blinkande kit.

Uppskattad tid för montering,lödning och test ca en timme.  

Digital klocka.

Uppskattad tid för montering, lödning och test ca två timmar. 

 

Spårning bil. 

lödning och test ca 4  timmar.