ELECTRONICSMIX

Service med Kunskap och Miljö i fokus

Grannens Reparatör reparerar

Lönar inte sig att lagas! Grannens Reparatör är ett billigare alternativ

Felsökning/Kostnadsförslag 250 kr

Reparation för ett par timmar exklusiv reservdelar 375 kr

För mer info klick på fliken pågående projekt-Grannens Reparatör