ELECTRONICSMIX

Service med Kunskap och Miljö i fokus

Grannens Reparatör

Sprider kunskap, glädje och stolthet!

Priser på e-produkter faller och därmed blir reparationskostnader relativt höga vilket leder till att konsumtionen av e-produkter ökar. "Grannens Reparatör" är ett billigare alternativ som ska få folk att inse att man inte behöver kassera sin defekta elektronik utan ge dem en chans. Här så handledes gruppen att ta hand om inlämnad elektronik för att skapa ett alternativ istället för att kassera defekt elektronik. 

Ställs inga krav på deltagare i projektet utan bara tid och intresse. Ägaren till inlämnade apparater betalar ringa kostnader.

* En ny grupp som består av bl.a. ingenjörer, forskare och lärare startar tisdagen den 4/9 2018. Under en period av fem månader, en gång i veckan (tisdagar kl. 17.30). Anmälan krävs! Mejla till [email protected] eller sms:a/ ring 0704-61 05 08.