ELECTRONICSMIX

Service med Kunskap och Miljö i fokus

Vet du vad egentligen kostar  e-produkt på sin 
resa från tillverkning till återvinning? 
Vi försöker ta fram ett svar som baseras på statistik och kunskap