ELECTRONICSMIX

Service med Kunskap och Miljö i fokus

Vet vi vad egentligen kostar  e-skrot på sin 
resa från tillverkning till återvinning?